Thursday, January 17, 2013

Contoh Format Penulisan Rancangan Pengajaran Harian Sekolah Rendah.


FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(RPH) PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB:

1. STANDARD KANDUNGAN
2. STANDARD PEMBELAJARAN
3. OBJEKTIF : PADA AKHIR P&P MURID DAPAT…
4. CARA MENCAPAI OBJEKTIF/AKTIVITI/KAEDAH PEDAGOGI/PENDEKATAN/TEKNIK
5. IMPAK/REFLEKSI

Hari
Perkara
Catatan
Isnin
1 Arif
7.30-8.00pg
1. Standard Kandungan:
2. Standard Pembelajaran:
3. Objektif (pada akhir p&p murid dapat):
4. Kaedah/teknik/pendekatan/aktiviti:
5. Impak:
1. Elemen Merentas Kurikulum (Kreativiti/Keusahawanan/TMK)
2. Nilai Murni
3. KBKK
4. BBM

*kalau boleh anda masukkan sekali dalam fail kssr / fail peribadi anda. Ini sebagai bahan rujukan anda.

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih!